Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

DEKOMPRESIJAS VĀRSTS: MAZĀKS SPĒKA PATĒRIŅŠ IEDARBINĀŠANAI

STIHL dekompresijas vārsts rūpējas par mazāku kompresiju cilindrā un nodrošina iedarbināšanu ar ievērojami mazāku spēka patēriņu.

KAS IR DEKOMPRESIJAS VĀRSTS?

Dekompresijas vārsts ir vārsts, kas atvieglo pretspiediena pārvarēšanu cilindrā, veicot dzinēja manuālu iedarbināšanu. Šis pretspiediens nāk no gāzu maisījuma, kas atrodas cilindrā un tur gaida tā kompresiju un sekojošu aizdedzi. Virzulim pārvietojoties cilindra galvas virzienā, tas saspiež degvielas un gaisa maisījumu arvien vairāk – un tādējādi sastopas ar arvien spēcīgāku pretspiedienu. Lai pārvarētu šo pretspiedienu manuāli, atkarībā no darba tilpuma nepieciešams ievērojams spēka patēriņš. Lai atvieglotu to, ir dekompresijas vārsts. Bet ne visi dekompresijas vārsti ir vienādi. Tie atšķiras pirmām kārtām pēc veida, kā tie tiek aktivizēti.

PAR KATRA DZINĒJA PAMATFUNKCIJU

Visi iekšdedzes dzinēji darbojas pēc līdzīga principa: degvielas un gaisa maisījums caur cilindru tiek iesūkts degkamerā, stipri saspiests un tad aizdedzināts. Šis process galu galā noved pie virzuļa kustības, kas no vienas puses turpina kompresijas un aizdedzes procesu un no otras puses kopā ar klani un kloķvārpstu pārveido virzuļa taisnvirziena kustību kloķvārpstas rotācijas kustībā. Līdz ar to tad var iedarbināt citus komponentus, piemēram, STIHL motorzāģa ķēdi.

DEKOMPRESIJAS VĀRSTS

Tātad sadegšanas procesam dzinējā, lai tas darbotos, nepieciešama kompresija. Un tieši šis kompresijas spiediens reizēm apgrūtina iekšdedzes dzinēja iedarbināšanu bez elektrostartera: Visbeidzot jāpārvar kloķa-klaņa mehānisma masas inerce, jānodrošina degvielas un gaisa maisījuma iesūkšana un manuāli jāveic degvielas un gaisa maisījuma saspiešana līdz vairāku bāru spiedienam. Jo lielāks dzinēja darba tilpums, jo vairāk spēka nepieciešams. Lai padarītu iedarbināšanas procesu ātrāku un patīkamāku, mēs esam izstrādājuši dekompresijas sistēmu, kas balstās uz mazu, bet efektīvu komponentu – STIHL dekompresijas vārstu.

KĀ DARBOJAS STIHL DEKOMPRESIJAS VĀRSTS?

LABĀKA IEDARBINĀŠANA, PATEICOTIES DEKOMPRESIJAS SISTĒMAI PIE CILINDRA

Īsumā: vaļējs dekompresijas vārsts pie Jūsu STIHL motorzāģa cilindra rūpējas par to, lai maksimālais kompresijas spiediens pie iedarbināšanas tiktu samazināts, izlaižot cilindrā esošās gāzes. Samazinot maksimālo kompresijas spiedienu, iespējams ievērojami samazināt spēka patēriņu, iedarbinot motorizēto ierīci. Dekompresijas vārsta aizvēršana notiek automātiski pie pirmās aizdedzes un ir pieejama pilna motora jauda. Tādējādi cilindra galva var tikt iekustināta ievērojami vienkāršāk. Kad dekompresijas vārsts pēc tam atkal aizveras, kompresijas spiediens atkal paaugstinās un tiek izmantots cilindra inerce, lai uzsāktu normālu sadegšanas darbību.

STIHL DEKOMPRESIJAS VĀRSTS DETALIZĒTI

Ikdienā tas tad izskatās šādi: pirms motorzāģa iedarbināšanas Jūs manuāli atverat Jūsu STIHL motorzāģa dekompresijas vārstu. Dekompresijas vārsts iesniedzas degkamerā un rūpējas par to, lai tiktu samazināts kompresijas takts maksimālais spiediens un iedarbināšanai būtu vajadzīgs mazāk spēka. Citiem vārdiem: pateicoties dekompresijas vārstam, virzulis var tikt iekustināts ar mazāku spēka patēriņu. Turklāt cilindrā paliekošais degvielas un gaisa maisījums ir nomērīts tā, ka jebkurā laikā ir nodrošināta droša iedarbināšana gan auksta, gan silta dzinēja gadījumā. Automātiskā dekompresijas vārsta aizvēršana nodrošina pilnu veiktspēju visos ekspluatācijas apstākļos. STIHL motorizētā ierīce darbojas kā ierasts – tikai ar ievērojami mazāku spēka patēriņu startera auklai pie iedarbināšanas.

DAŽĀDAS DEKOMPRESIJAS SISTĒMAS

Ne visi dekompresijas vārsti ir vienādi. Tie atšķiras pirmām kārtām pēc veida, kā tie tiek aktivizēti. Šeit pārskats par trim dekompresijas sistēmu veidiem.

Manuāla dekompresijas vārsta iedarbināšana ar dekompresijas sviru

Ar manuālo dekompresijas slēdzi iedarbina dekompresijas vārstu cilindra galvā. Dekompresijas slēdža darbību nodrošina atsperes mehānisms un to pavelk, vai piespiež iedarbināšanai. Kad dzinējs, palaižot iedarbināšanas mehānismu (piemēram, iedarbināšanas trosi motorzāģiem un laivu dzinējiem, kikstarteri vai pedāļus mopēdam), tiek iekustināts, saspiestās gāzes tiek izvadītas no cilindra galvas un dzinējs var tikt vienkārši iedarbināts. Kad dzinējs iedarbojas, atlaiž sviru, vārsts aizveras un dzinējs var uzsākt savu darbu ar iestājošos kompresiju.


Pusautomātiska dekompresija

Šim dekompresijas risinājumam dekompresijas vārsts jāatver manuāli tikai vienreiz pirms iedarbināšanas – aizvērts tas tiek automātiski ar pirmajām cilindra galvas kustībām. Tā tiek garantēts optimāls gāzu maisījuma blīvums pie vienkāršas ierīces vadības. Visi STIHL dekompresijas vārsti jaunākajos motorzāģos darbojas pēc šīs pusautomātiskās sistēmas.


Automātiska dekompresija

Tīri automātiskas sistēmas dekompresijai dzinējā ir uzstādītas, piem., mūsu 4-Mix® dzinējos vai zāles pļāvēju dzinējos. Pie startera apgriezieniem ieplūdes vārsts tiek automātiski atvērts un ar centrbēdzes atsvariem, pārsniedzot startera apgriezienus, atkal automātiski aizvērts.


 

VAI DEKOMPRESIJAS VĀRSTUS VAR UZSTĀDĪT PAPILDUS?

Principā jā. Ja Jūsu STIHL motorzāģim augšā pie cilindra ir aizbāznis, Jūs varat pamatoties uz to, ka tur Jūs varat uzstādīt papildu dekompresijas vārstu. 

KOPSAVILKUMS PAR STIHL DEKOMPRESIJAS VĀRSTU:

  • STIHL dekompresijas vārsts samazina maksimālo kompresijas spiedienu cilindrā.

  • Pateicoties STIHL dekompresijas vārstam, vieglāka dzinēju iedarbināšana ar startera auklu.

  • Ir manuālas, pusautomātiskas un automātiskas dekompresijas sistēmas.

  • Visi STIHL dekompresijas vārsti aizveras automātiski pēc iedarbināšanas.

  • STIHL ierīcēm ar atbilstošu ietaisi dekompresijas vārstu var uzstādīt papildus.

Vairāk par dzinēju tehnoloģijām