Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

Serviss

SERVISS

SIA Ginalas Latvija ir autorizēt STIHL servisa pārstāvis Latvijā.

Visas iekārtas ir remontējamas Rīgā reģistrētājā pārstāvniecībā. Servisa darbinieki pastāvīgi piedalās apmācībās, tādēļ var operatīvi un kvalitatīvi saremontēt visas iekārtas.

Garantijas laikā ražotāja vainas dēļ radušies bojājumi, novēršami ražotāja autorizētajā servisā līdz 30 dienām no produkta nodošanas garantijas servisā dienas. Noskaidrojoties, ka remontam ir nepieciešama detaļa, kas ir jāpiegādā no ārzemēm, gaidīšanas termiņš ir pagarināms līdz 45 dienām. 

Visos gadījumos garantijas apkalpošanu tiek mēģināts veikt pēc iespējas īsākā laikā.

Atbilstību garantijas nosacījumiem nosaka tikai autorizēti un pilnvaroti STIHL iekārtu pārdevēji, kuru kontaktdatus var atrast šeit.
Sūtot preci uz garantijas servisu, nepieciešams aizpildīt garantijas apkalpošanas formu un to pievienot pie sūtāmās preces vai atsūtīt uz: serviss@ginalas.lv

Sūtot preci uz servisu, nepieciešams pievienot faktūrrēķinu vai citu pirkšanas dokumentu un garantijas apkalpošanas formu.

Pievēršam uzmanību tam, ka:

  • visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces transportēšanu uz servisu un no tā, apmaksā Pircējs;
  • saremontētām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas laiku.