Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

Preču atgriešana

Internetā veikalā nopirktās (distances līgums) kvalitatīvās preces var tikt atgrieztas vai mainītas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas pircējam.
Ja pircējs pieņem lēmumu, izmantot atteikuma tiesības, pircējs aizpilda veidlapu, norādot  vārdu un uzvārdu, faktūrrēķina numuru, preces nosaukumu un cenu, savu konta numuru, no kura veikta samaksa par preci (atgriešanas-maiņas formu varat lejuplādēt šeit).

Atgriešanas/maiņas iesniegumu varat nosūtīt uz e-pastu stihl@ginalas.lv vai ierakstītā vēstulē uz juridisko adresi: Bukultu iela 11, Rīga, LV 1005. Pēc aizpildītās veidlapas saņemšanas, SIA Ginalas Latvija vienosies ar Jums par ērtāko preces atgriešanas veidu. Saņemot atpakaļ preci un pārliecinoties, ka prece nav lietota un ir pilnā komplektācijā, 14 dienu laikā no preces atgriešanas dienas Jums tiks atmaksāta par preces iegādi iztērētā naudas summa. Naudas summa tiks ieskaitīta Jūsu kontā no kura tika veikta preces pirkuma apmaksa. Ja prece tiek mainīta, SIA Ginalas Latvija izsūtīs Jums citu preci uz Jūsu norādīto adresi.

Atgriežot vai mainot preci, Jums ir jāievēro šādi noteikumi:

  1. atgriežamajai/maināmajai precei ir jābūt oriģinālā, nebojātā iepakojumā, pieļaujama iepakojuma atvēršana, izmantojot atvēršanai paredzēto joslu, iepakojumu nesaplēšot;
  2. precei ir jābūt bez pircēja nodarītiem bojājumiem;
  3. prece nedrīkst būt lietota, precei nedrīkst būt sabojāta etiķete un aizsargplēve u. c.;
  4. atgriežamajai/maināmajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma pircējs;
  5. kopā ar to ir jābūt saglabātām autentiskajām etiķetēm un aizsargmaisiem;
  6. ja prece nav pilnā komplektācijā, SIA Ginalas Latvija ir tiesības nepieņemt preci.

 

Ja prece ir iegādāta veikalā un tā ir ražošanas brāķis, prece jānogādā iegādes veikalā, ja prece ir iegādāta Interneta veikalā, preci ir iespējams atgriezt, nogādājot juridiskajā adresē, izmantojot kurjerpastu vai pakomātu. Preču maiņa notiek veikalā vai, nosūtot Jums preci, izmantojot  kurjerpastu, ja prece ir iegādāta Interneta veikalā.

Atgriežot preci nepieciešams pievienot faktūrrēķinu vai citu preces pirkuma dokumentu.

Atgriešanas/maiņas izdevumi

Ja tiek atgriezta kvalitatīva prece, preces atgriešanu, ja vēlaties izmantot kurjerpastu vai pakomātu apmaksājat Jūs. Ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece, preces atgriešanas izmaksas sedz SIA Ginalas Latvija.

Preces atgriešana vai maiņa, ja saņēmāt sūtījuma laikā sabojātu, nekvalitatīvu preci vai preci, kuru Jūs neesat pasūtījis.

Saņemot preci Jums ir pienākums pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Saņemot preci, pārbaudiet sūtījuma stāvokli un parakstiet preces piegādes nodošanas-pieņemšanas dokumentu. Ja saņemot preci, Jūs konstatējat iepakojuma bojājumu vai komplektācijas neatbilstību, nekavējoties paziņojiet par to kurjeram vai sūtījumu punkta darbiniekam, uzņemiet fotogrāfiju (nosūtiet to uz e-pastu: stihl@ginalas.lv) un palūdziet sagatavot iepakojuma sabojāšanas aktu. Pieņemot pasūtītās preces un parakstoties sūtījuma dokumentā bez piezīmēm, uzskatāms, ka sūtījums piegādāts bez redzamiem bojājumiem. Nefiksējot sūtījuma stāvokli nekavējoši pēc tā saņemšanas, SIA Ginalas Latvija neatbild par preces bojājumu (izņemot gaījumus, kad tiek pierādīts, ka prece ir ražošanas brāķis) un neatbild par preces koplektāciju, ja preces komplektāciju ir iespējams konstatēt ārējā apskatē.

Prece, kura ir iegādātas veikalā tiek pieņemta atpakaļ, atmaksājot preces pirkuma maksu vai mainīta, tikai tādā gadījumā, ja prece ir ražošanas brāķis.