Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

GRIEZĒJINSTRUMENTA NOMAIŅA TRIMMERIEM

Lai sekmīgi strādātu ar motorizkapti un krūmgriezi, regulāri jāmaina griezējinstruments. Mēs paskaidrosim, kā to izdarīt.

METĀLA PĻAUŠANAS GRIEZĒJINSTRUMENTS NOMAIŅA


SAGATAVOŠANĀS

Izslēdziet ierīci. Benzīna ierīcei izvelciet aizdedzes sveces spraudni. Trimmerim ar akumulatoru izņemiet to no akumulatora nodalījuma vai izvelciet savienojuma kabeli no ligzdas.

Lūdzu, pārbaudiet, vai ir uzstādīta pareizā, griezējinstrumentam apstiprinātā aizsardzība. Turiet trimmeri tā, lai griezējinstrumenta turētājs būtu vērsts uz augšu.


REDUKTORA BLOĶĒŠANA

Ievietojiet tapu vai leņķa skrūvgriezi reduktora caurumā. Tad pagrieziet uzgriezni, līdz tapa nofiksējas un nobloķē reduktoru- uzgrieznim ir kreisā vītne.


NOŅEMIET GRIEZĒJINSTRUMENTU

Atskrūvējiet uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā. Tad noņemiet griezējinstrumentu un tā stiprinājuma daļas no reduktora, nenoņemot atbalsta plāksni. Tagad noņemto metāla griezējinstrumentu varat nomainīt pret jaunu.


UZLIECIET GRIEZĒJINSTRUMENTU

Uzlieciet griezējinstrumentu uz atbalsta plāksnes. Griezējinstrumenta caurumam ir jāsakrīt  ar atbalsta plāksnes izvirzijumu.


UZLIECIET PIESPEIDĒJPLĀKSNI UN DARBA PLAKSNI

Uzlieciet izliekto piespiedējpaplāksni uz griezejinstrumenta, tad uzlieciet uzgriežņa aizsargu (kausiņu).


PIEVELCIET UZGRIEZNI

Pievelciet uzgriezni ar kombinēto uzgriežņu atslēgu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

Neaizmirstiet izņemiet redaktora fiksācijas tapu.


 


TRIMMERA - KRŪMGRIEŽA PĻAUŠANAS GALVAS NOMAIŅA

 


SAGATAVOŠANĀS

Izslēdziet ierīci. Benzīna ierīcei izvelciet aizdedzes sveces spraudni. Trimmerim ar akumulatoru izņemiet to no akumulatora nodalījuma vai izvelciet savienojuma kabeli no ligzdas.

Lūdzu, pārbaudiet, vai ir uzstādīta pareizā, griezējinstrumentam apstiprinātā aizsardzība. Turiet motorizkapti tā, lai griezējinstrumenta turētājs būtu vērsts uz augšu.


BLOĶĒŠANA

Ievietojiet tapu vai leņķa skrūvgriezi transmisijas caurumā. Tad pagrieziet vārpstu, līdz tapa nofiksējas un nobloķē vārpstu.


NOŅEMIET PĻAUŠANAS GALVU

Grieziet pļaušanas galvu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tā atdalās. Tagad varat to nomainīt pret jaunu.


UZLIECIET PĻAUŠANAS GALVU

Grieziet pļaušanas galvu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz galam uz vārpstas.


IZŅEMIET INSTRUMENTU

Pievelciet pļaušanas galvu, vārpstai esot bloķētai. Pēc tam atkal izņemiet instrumentu vārpstas bloķēšanai.


 

NORĀDĪJUMS

Dažādi griezējinstrumenti, dažādi procesi: lūdzu, izvēlieties, kuru griezējinstrumentu vēlaties uzstādīt. Lūdzu, pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais, griezējinstrumentam apstiprinātais aizsargs. Pareizo aizsargu un pareizo uzstādīšanas kārtību, lūdzu, skatiet lietošanas instrukcijā.

VIDEOPAMĀCĪBAS GRIEZĒJINSTRUMENTA NOMAIŅAI 

KOPSAVILKUMS: PĻAUŠANAS GALVU NOMAIŅA 

  • Griezējinstrumenta turētājam jābūt vērstam uz augšu un jābūt uzstādītam paredzētajam aizsargam.

  • Ar tapu vai skrūvgriezi bloķējiet vārpstu.

  • Metāla griezējinstrumentam: uzlieciet griezējinstrumentu uz piespiešanas diska, uzlieciet piespiedējpaplāksni un darba plāksni uz vārpstas un pievelciet uzgriezni.

  • Pļaušanas galvai: uzstādiet pļaušanas galvu un pievelciet to, vārpstai esot bloķētai.
  • Izņemiet instrumentu un atkal atlaidiet bloķēto vārpstu.

Vairāk par trimmeriem - krūmgriežiem