Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

Garantija

STIHL garantijas saistības


 1. STIHL precei ir 24 mēnešu kvalitātes garantija. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no ierīces pārdošanas datuma. Tas bez maksas novērš rūpnīcas defektus, kas radušies bojātu detaļu vai montāžas kļūdu dēļ. Ar daļas nomaiņu saistīto izmaksu atlīdzināšana (darbi un pašas daļas (-u) vērtība). Ierīces apkope, motora un citu detaļu grupu darbības režīmu regulēšana nav šī līguma priekšmets.
 2. Garantijas remonts tiek veikts saprātīgā termiņā, ņemot vērā nepieciešamo detaļu atrašanos Pārdevēja noliktavā. Garantijas termiņa beigās Pārdevējs apņemas veikt iekārtas apkopi, piegādājot oriģinālās detaļas, ekspluatācijas šķidrumus un citus materiālus ražotāja noteiktajos termiņos un saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem. Ja ierīce tiek izmantota komerciāliem nolūkiem (īre u.c.), profesionālam darbam, starp Pārdevēju un Pircēju var tikt noteikti papildu garantijas nosacījumi.
 3. Ja izrādās, ka ierīces darbība neatbilst Pircēja deklarētajiem lietošanasmērķim, Pārdevējs var lauzt šo līgumu.
 4. Pircējs preci nogādā garantijas remontam pilnvarotam  STIHL pārstāvim par saviem līdzekļiem (ja vien puses nav vienojušās citādi). Ierīcei jābūt pilnībā nokomplektētai, jāuzrāda oficiāli pirkuma dokumenti (pirkuma rēķins, pirkuma čeks u.c.).
 5. Nosūtot preci uz garantijas servisu, nepieciešams aizpildīt garantijas servisa veidlapu (garantijas servisa veidlapu var atrast šeit) un pievienot to nosūtītajai precei vai nosūtīt uz serviss@ginalas.lv. Ja ierīce tiek piegādāta bez iepakojuma, Pārdevējs neatbild par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies ierīces transportēšanas laikā;
 6. Ne Pārdevējs, ne tā servisa darbinieks, ne ražotāja pārstāvis nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem zaudējumiem vai izmaksām, kas izriet no preces lietošanas, ja vien LR tiesību aktos nav noteikts citādi.
 7. Garantijas (bezmaksas) remonts netiek veikts, ja: a) ierīci nevar atpazīt pēc sērijas numura, b) ierīce tiek lietota nepareizi, netiek ievērotas Lietošanas instrukcijā noteiktās prasības (ieteikumi), c) netiek izmantots oriģināls darba aprīkojums vai citas detaļas, palīgmateriāli, sliktas kvalitātes degviela un eļļas, nepareizi elektrotīkla un pagarinātāja parametri (elektroiekārtām), neatbilstoši litija jonu akumulatoru uzglabāšanas apstākļi, d) iekārta ir izmantota nomai vai nodota izmantot trešajām personām, kuras nav iepazinušās ar izstrādājuma lietošanas instrukcijas noteikumiem. GARANTIJAS LAIKĀ DZINĒJOS AR IEKŠDEDZES DZINĒJIEM JĀLIETO TIKAI RAŽOTĀJA APSTIPRINĀTO STIHL ZĪMOLA MOTOREĻĻU. Šo eļļu ieteicams lietot pēcgarantijas periodā.
 8. Garantija neattiecas uz nolietojamām detaļām un aprīkojumu ekspluatācijas laikā: amortizatoriem, aizdedzes svecēm, karburatoriem un to diafragmām, sajūgiem, griešanas ķēdēm un siksnām, zāles pļāvēju un zāles pļāvēju asmeņiem, piedziņas siksnām, dažādiem filtriem, startera daļām u.c. "Agresīvā iedarbība", krītot - korpusa, citu elementu lūzums vai citi mehāniski bojājumi.
 9. Saņemot preci veikalos, pārbaudiet, vai tā nav bojāta un ir pareizi salikta. Pieņemot pasūtījumu no kurjera, pievērsiet uzmanību iepakojumam - ja ir aizdomas - nekavējoties atsaiņojiet to. Atzīmējiet neatbilstības pavadzīmē un noformējiet aktu kurjera vai Stihl pārstāvja klātbūtnē. Ja pēc preču pavadzīmes parakstīšanas redzat preces defektu, mēs nevaram uzņemties atbildību par preces vai iepakojuma bojājumiem. Šajā gadījumā kvalitātes garantija tiks sniegta tikai rūpnīcas defekta gadījumā.
 10. Ja garantijas laikā tiek nomainītas galvenās dzinēja daļas (karteris, kloķvārpsta ar gultņiem, cilindrs ar virzuli), šīm daļām var tikt piešķirts papildu garantijas laiks, atsevišķi vienojoties starp Pārdevēju un Pircēju.
 11. Atbilstību garantijas nosacījumiem nosaka tikai pilnvaroti STIHL aprīkojuma tirgotāji, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.