Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

DETALIZĒTA MOTORZĀĢA MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

Vai vēlaties uzstādīt piederumus savam motorzāģim? Mēs izskaidrosim, kā jūs varat sagatavot savu motorzāģi darbam dažu minūšu laikā.

MOTORZĀĢU MONTĀŽA. DROŠĪBA IR SVARĪGA

Pārliecinieties, vai motorzāģis ir izslēgts un nedarbosies apkopes laikā:

 • Ja jums ir bezvadu motorzāģis, izņemiet akumulatoru un ieslēdziet ķēdes bremzi.
 • Atvienojiet elektrisko motorzāģi no elektrības kontaktligzdas un ieslēdziet ķēdes bremzi.
 • Ja jums ir benzīna motorzāģis, apturiet dzinēju un ieslēdziet ķēdes bremzi.
 • Darba laikā valkājiet no izturīga materiāla izgatavotus darba cimdus.

PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA. PAREIZA SLIEDES UN ĶĒDES UZSTĀDĪŠANA

Piederumu uzstādīšana elektriskajiem, akumulatoru un benzīna zāģiem ir vienāda. Atsevišķas darbības ir atkarīgas tikai no tā, ar kādu spriegotāju ir aprīkots jūsu STIHL motorzāģis. Vairāk par zāģa ķēdēm un spreigošanas sistēmām uzzināsiet mūsu rakstā.

MOTORZĀĢU MONTĀŽA. ĀTRA ĶĒDES SSPIEGOŠANA

Visu STIHL motorzāģu zāģēšanas piederumus ar ātro ķēdes spriegošanas funkciju varat uzstādīt ļoti ātri, ērti un gandrīz bez instrumentiem.

Viss, kas jums nepieciešams, lai uzstādītu  piederumus, ir plakans skrūvgriezis.

1. SOLIS. ĶĒDES ZVAIGZNES VĀCIŅA NOŅEMŠANA

Atlociet uzgriežņa rokturi un pagrieziet pa kreisi, līdz var noņemt ķēdes rata pārsegu. Pēc tam noņemiet vāku


2. SOLIS. SPRIEGOŠANAS DISKU NOŅEMŠANA

Tagad noņemiet spriegošanas disku un novietojiet to tā, lai jūs varētu sasniegt aizmugures skrūvi. Izskrūvējiet skrūvi.


3. SOLIS. ĶĒDES BREMZES ATLAIŠANA

Atlaidiet ķēdes bremzi, velkot ķēdes bremzes rokturi pret sevi.


4. SOLIS. SPRIEGOŠANAS DISKA PIEVIENOŠANA

Novietojiet zāģa sliedi uz spriegošanas diska tā, lai abas spriegošanas diska tapas atrastos tām paredzetajās vietās sliedē. Sliedes pusēm nav nozīmes. Ievietojiet skrūvi un pievelciet.

5. SOLIS. PAREIZA ZĀĢA ĶĒDES UZSTĀDĪŠANA

Noteikti izmantojiet lietošanas pamācībā norādīto zāģa sliedes un ķēdes kombināciju. No sliedes gala uz leju ievietojiet ķēdi sliedes rievā. Pārbaudiet, vai bultiņas uz ķēdes posmiem ir vērstas zāģēšanas virzienā. Pagrieziet spriegošanas disku līdz galam pa labi.


6. SOLIS. ZĀĢĒŠANAS PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

Pagrieziet zāģa sliedi tā, lai spriegošanas disks būtu vērsts pret jums. Pēc tam novietojiet griešanas ķēdi uz ķēdes rata. Ķēdes piedziņas posmiem vajadzētu "sēsties" uz ķēdes rata zobiem.

Tagad novietojiet zāģa sliedi uz motorzāģa un pabīdiet to pret rievoto skrūvi. Ievietojiet ķēdes piedziņas zobus sliedes rievā, pagriežot spriegošanas disku līdz galam pa kreisi.


8. SOLIS. ĶĒDES NOSPRIEGOŠANA

Tagad nedaudz paceliet zāģa sliedes galu, lai ķēde nedaudz karātos. Pagrieziet spriegošanas ķēdes ratu līdz galam pa labi. Tagad ķēdei ir cieši jāpieguļ sliedei ar 1 līdz 2 milimetru atstarpi.


9. SOLIS. UZGRIEŽŅA PIEVILKŠANA

Pabeidzot ķēdes zāģa montāžu, ar roku pievelciet uzgriezni un nolokiet to.

VIDEO INSTRUKCIJA ZĀĢIEM AR ĀTRO ĶĒDES SPRIEGOŠANAS SISTĒMU

MOTORZĀĢU MONTĀŽA. ĶĒDES SPRIGOŠANA NO SĀNIEM

Sānu spriegotājs - parasti izmanto daudzās elektriskās, akumulatoru un benzīna darbināmās ierīcēs. Ķēdes daļas ir viegli pieejamas, un ir samazināts risks pieskarties karstām dzinēja daļām.

Ķēde jāspriego šādi:

1. SOLIS. ĶĒDES ZVAIGZNES NOŅEMŠANA

Lai motorzāģim uzstādītu griešanas piederumus, vispirms izmantojiet kombinēto uzgriežņu atslēgu, lai atbrīvotu uzgriezni un noņemtu ķēdes rata pārsegu.


2. SOLIS. ĶĒDES BREMZES ATBRĪVOŠANA

Lai atbrīvotu ķēdes bremzi, velciet rokas aizsargu roktura virzienā, līdz atskan klikšķis.

3. ĶĒDES SPRIEGOTĀJA NOREGULĒŠANA

Pagrieziet spriegošanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz spriegojuma slīdnis atrodas pret korpusa kreiso pusi.

4. SOLIS. PAREIZA ZĀĢA ĶĒDES UZSTĀDĪŠANA

Noteikti izmantojiet lietošanas pamācībā norādīto zāģa sliedes un ķēdes kombināciju. No sliedes gala uz leju ievietojiet griešanas ķēdi sliedes rievā. Pārbaudiet, vai bultiņas uz ķēdes posmiem ir vērstas zāģēšanas virzienā.

5. SOLIS. GRIEŠANAS PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

Tagad novietojiet ķēdi uz ķēdes zobrata. Ķēdes piedziņas posmiem vajadzētu "sēsties" uz ķēdes rata zobiem. Ievietojiet spriegošanas zobus zāģa sliedes apakšējā montāžas caurumā.


6. SOLIS. ĶĒDES ZVAIGZNES VĀCIŅA UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet ķēdes rata pārsegu tā, lai tas cieši pieguļ dzinēja korpusam. Ar roku brīvi pievelciet uzgriezni.

7. SOLIS. ZĀĢA ĶĒDES SPRIEGOŠANA

Tagad nedaudz paceliet zāģa sliedes galu, lai ķēde vienkārši karājas. Pagrieziet spriegošanas skrūvi līdz galam pa labi. Tagad ķēdei ir cieši jāpieguļ stienim ar 1-2 milimetru atstarpi.

Visbeidzot, pievelciet uzgriezni ar kombinēto uzgriežņu atslēgu.


VIDEO INSTRUKCIJA. ĶĒDES SPIEGOŠANA NO SĀNIEM

MOTORZĀĢU MONTĀŽA. PRIEKŠĒJĀ ĶĒDES SPIEGOJUMS

Priekšējais spriegotājs ir uzstādīts tikai dažiem STIHL motorzāģiem. Izņemot spriegotāja pozīciju, spriegošanas process ir identisks sānu ķēdes spriegojuma procesam.

1. SOLIS. ĶĒDES ZVAIGZNES VĀCIŅA NOŅEMŠANA

Lai motorzāģim uzstādītu griešanas piederumus, vispirms izmantojiet kombinēto uzgriežņu atslēgu, lai atbrīvotu uzgriezni un noņemtu ķēdes ķēdes rata pārsegu.


2. SOLIS. ĶĒDES BREMŽES ATBRĪVOŠANA

Lai atbrīvotu ķēdes bremzi, velciet rokas aizsargu roktura virzienā, līdz atskan klikšķis.


3. SOLIS. SPRIEGOTĀJA NOREGULĒŠANA

Pagrieziet redzamo spriegošanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz spriegošanas uzgrieznis atrodas pa kreisi no korpusa.


4. SOLIS. ZĀĢA ĶĒDES UZLIKŠANA

Noteikti izmantojiet lietošanas pamācībā norādīto zāģa sliedes un ķēdes kombināciju. No sliedes gala uz leju ievietojiet ķēdi sliedes rievā. Pārbaudiet, vai bultiņas uz ķēdes posmiem ir vērstas ksutības virzienā.


5. SOLIS. GRIEŠANAS PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

Novietojiet ķēdi uz ķēdes rata. Ķēdes piedziņas posmiem vajadzētu "sēsties" uz ķēdes rata zobiem.

Ievietojiet spriegošanas tapu sliedes apakšējā montāžas caurumā.


6. SOLIS. ĶĒDES ZVAIGZNES VĀCIŅA UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet ķēdes rata pārsegu tā, lai tas cieši pieguļ dzinēja korpusam. Viegli pievelciet uzgriežņus.


7. SOLIS. ZĀĢA ĶĒDES SPRIEGOŠANA

Tagad nedaudz paceliet zāģa sliedes galu, lai ķēde vienkārši karājas. Lēnām grieziet uzgriezni pa labi, līdz ķēde cieši pieguļ sliedes apakšai. Attālumam sliedes vidū jābūt apmēram 1-2 milimetriem.

Visbeidzot, pievelciet uzgriezni ar kombinēto uzgriežņu atslēgu.


VIDEO INSTRUKCIJA. ĶĒDES SPIEGOŠANA NO PRIEKŠAS

MOTORZĀĢA UZPILDĪŠANA AR ĶĒDES EĻĻU

Visām benzīna, akumulatoru un elektroierīcēm jābūt piepildītām ar augstas kvalitātes ķēdes eļļu. Tas ilgstoši ieeļļo un atdzesē zāģa ķēdi un sliedi. Tas samazina nodilumu un ievērojami pagarina piederumu kalpošanas laiku. Darbību secība visiem motorzāģu veidiem ir vienāda. Ja jums ir benzīna agregāts, ikreiz, kad to uzpildat, ir jāpapildina ķēdes eļļa. Ja jums ir bezvadu un elektriskie motorzāģi, tvertne ir regulāri jāpārbauda un vajadzības gadījumā jāuzpilda. Dažiem STIHL motorzāģiem uz tvertnes daļa ir caurspīdīga, kas atvieglo uzpildes līmeņa pārbaudi.

ĶĒDES EĻĻAS UZPILDE

STIHL ierīcēm ir vai nu viens parasts skrūvējams tvertnes vāciņš, vai arī tāds, kas aizveras bez instrumentiem. To atvēršanas un aizvēršanas darbības ir atšķirīgas. Tālāk mēs uzzināsim, kā rīkoties ar uzskrūvējamiem tvertnes vāciņiem. Mūsu rakstā bez ir sniegts detalizēts apraksts par to, kā to droši atvērt un aizvērt abui veidu vāciņus.

Ķēdes eļļu uzpilda šādi:

1. SOLIS. GATAVA MOTORZĀĢI

Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas ar tvertnes vāciņu uz augšu. Lai novērstu netīrumu iekļūšanu tvertnē, notīriet vietu ap tvertnes vāciņu ar mitru drānu.


2. SOLIS. EĻĻAS TVERTNES ATVĒRŠANA

Pagrieziet tvertnes vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet vāciņu.


3. SOLIS. ĶĒDES EĻĻAS UZPILDE

Uzmanīgi ielejiet eļļu tvertnē, neizšļakstot ķēdes smēreļļu. Ņemiet vērā, ka eļļa nav jāpiepilda līdz tvertnes malai. Uzpildīšanai iesakām izmantot STIHL uzpildes sistēmu.


4. SOLIS. EĻĻAS TVERTNES AIZSLĒGŠANA

Uzlieciet atpakaļ vāciņu un stingri pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā. Tagad eļļas tvertne ir cieši aizskrūvēta.


MOTORZĀĢA UZPILDĪŠANA AR PAREIZO DEGVIELAS MAISĪJUMU

Benzīna dzinēja iedarbināšanai nepieciešama degviela. Un, lai nodrošinātu motorzāģa veiktspēju un savu personīgo drošību, jums jāzina, kā droši uzpildīt degvielu.

UZZINIET VAIRĀK PAR MOTORZĀĢU MAISĪJUMU

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

 • Benzīns ir viegli uzliesmojošs. Uzpildot zāģi, ievērojiet pietiekamu distanci no atklātas liesmas, neizlejiet degvielu un nesmēķējiet uzpildes zonā. Piepildiet motorzāģi vismaz 3 metru attālumā no darba zonas, kur to vēlāk iedarbināsiet.

 • Pirms degvielas uzpildīšanas vienmēr pilnībā izslēdziet dzinēju. Tāpat nepievienojiet degvielu, kamēr dzinējs vēl ir karsts.

 • Uzmanīgi atveriet tvertnes vāciņu, lai ļautu lēnām izkliedēt pārmērīgu spiedienu un novērstu degvielas noplūdi no tvertnes.

 • Vienmēr uzpildiet degvielu labi vēdināmās vietās.

 • Uzmanieties, lai degviela neizšļakstītos un nenokļūtu uz drēbēm. Pretējā gadījumā nekavējoties notīriet ierīci un nomainiet drēbes.

BENZĪNA MOTORZĀĢU UZPILDES INSTRUKCIJAS

Šajā sadaļā mēs parādīsim, kā pievienot degvielu.

1. SOLIS. MOTORZĀĢA SAGATAVOŠANA

Atrodiet tīru un gludu virsmu motorzāģa uzpildīšanai. Novietojiet ierīci tā, lai degvielas tvertne būtu vērsta uz augšu. Lai novērstu netīrumu iekļūšanu atverē, noslaukiet zonu ap vāciņu.


2. SOLIS. BĀKAS VĀCIŅA ATVĒRŠANA

Tālāk ir aprakstīts, kā atvērt un aizvērt tvertnes vāciņu bez instrumentiem. Ja jūsu STIHL Iierīcei ir uzskrūvējams tvertnes vāciņš, ievērojiet iepriekš sniegtos norādījumus par ķēdes eļļas iepildīšanu.

Paceliet rokturi. Noskrūvējiet tvertnes vāciņu un noņemiet.


3. SOLIS. DEGVIELA UZPILDĪŠANA

Lēnām un uzmanīgi uzpildiet degvielas tvertni. Esiet piesardzīgs, lai neizšļakstītu degvielu, un nepiepildiet tvertni līdz malai. Uzpildīšana ir īpaši vienkārša, izmantojot STIHL degvielas uzpildes sistēmu.


4. SOLIS. TVERTNES VĀCIŅA AIZVĒRŠANA

Uzlieciet atpakaļ vāciņu tā, lai marķējumi uz vāciņa un degvielas tvertnes būtu saskaņoti. Pagrieziet vāciņu līdz galam un nospiediet pogu. Ja atzīmes sakrīt, tas nozīmē, ka tvertnes vāciņš ir droši nofiksēts.


Jūsu STIHL specializētais dīleris ar prieku jums palīdzēs un sagatavos jūsu motorzāģi darbam.

Kad zāģis ir uzstādīts un degviela ir pievienota, varat sākt strādāt. Mūsu ceļvedī jūs uzzināsit, kā iedarbināt motorzāģi.

MOTORZĀĢU MONTĀŽA ĪSUMĀ

 • Izslēdziet dzinēju. Izņemiet akumulatoru no ierīcēm, kas darbina ar akumulatoru, un, ja jums ir elektriskā ierīce, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ieslēdziet ķēdes bremzi.

 • Montējot ķēdes zāģi, valkājiet cimdus, kas izgatavoti no materiāla, kas ir noturīgs pret griezumiem.

 • Elektrisko, akumulatoru un benzīna motorzāģu piederumi uzstādīšana ir identiska. Atsevišķās darbības ir atkarīgas tikai no tā, vai jūsu STIHL ir ātra vai sānu ķēdes nospriegošana.

 • Uzpildiet motorzāģi, novietojot to uz tīras, līdzenas virsmas.

 • Neuzpildiet tvertni ar eļļu un benzīnu līdz malai.

VAIRĀK PAR MOTORZĀĢIEM