Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

DARBA AIZSARDZĪBA, LIETOJOT MOTORIZKAPTI

Strādājot ar motorizkapti, svarīga ir darba aizsardzība. Mēs esam apkopojuši dažus svarīgākos darba aizsardzības punktus.

JŪSU DROŠĪBAI: AIZSARGAPRĪKOJUMS

Darbs ar jaudīgām ierīcēm sagādā prieku un ļauj pārspēt sevi. Labi, ja Jūs pie tam varat rēķināties ar efektīvu un drošu aizsargapģērbu. Strādājot ar motorizkapti, vienmēr izmantojiet savu individuālo aizsargaprīkojumu. Tas ir, piemēram, aizsargbrilles, sejsegs, drošības zābaki un daudz kas cits. Sīkāku informāciju uzzināsiet sava izstrādājuma lietošanas instrukcijā. Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi iepazīstiet savu ierīci un pirms katras izmantošanas pārliecinieties, ka Jūsu ierīce ir nevainojamā stāvoklī. Jūsu STIHL specializetais dīleris pēc vēlēšanās sagatavos katru ierīci pirmajai lietošanas reizei un nokonsultēs Jūs attiecībā uz aizsargapģērbu, ko Jūs mierīgi varat pielaikot, par modeļiem un izmēriem. Lūdzu, atcerieties, ka individuālais aizsargaprīkojums neaizstāj drošu darba tehniku.

SAGATAVOŠANĀS DARBA AIZSARDZĪBAI

Darbs ar motorizkapti ir jaudīgs un efektīvs. Strādājot ar tik jaudīgu ierīci, sagatavošanās ir svarīga. Vispirms uzmanīgi izlasiet savas ierīces lietošanas instrukciju. Ir svarīgi parūpēties par darba vietas drošību. Tādējādi Jūs nodrošināt, ka nekam un nevienam netiek kaitēts.

SLĒGTĀS TELPĀS STRĀDĀT AR KRŪMGRIEZI IR AIZLIEGTS

Tiklīdz dzinējs darbojas, motorizkaptis izdala indīgas izplūdes gāzes. Šīs gāzes var būt bez smaržas un neredzamas. Tāpēc nekad neatstājiet motorizkapti darboties slēgtā telpā, pat ne veicot nelielus apkopes darbus. Vienmēr nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Pārbaudiet savas darba vietas pamatu. Tā, piem., apledojuma, slapjuma, sniega, ledus gadījumā nogāzēs vai nelīdzenos apvidos pastāv paslīdēšanas risks. Pievērsiet uzmanību šķēršļiem: celmiem, saknēm – risks paklupt!

Strādājot ar motorizkapti, raugieties, lai tuvumā nebūtu citu cilvēku: pievērsiet uzmanību tam, lai strādājot 15 metru rādiusā neatrastos ne dzīvnieki, ne citi cilvēki, īpaši bērni. Aizmesti akmentiņi un citi mazi priekšmeti rada pēkšņu savainojumu risku! Ievērojiet šo attālumu arī līdz tādām lietām kā transportlīdzekļi vai logu stikli. Pastāv lietu sabojāšanas risks.

KRŪMGRIEŽA EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBAS PĀRBAUDĪŠANA

PAR EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBU VIENMĒR IZLASIET ARĪ LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

 • Pirms darba sākuma jāpārbauda degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, kā, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šļūteņu savienojumiem vai manuālajam degvielas sūknim (nav pieejams visām ierīcēm). Nehermētiskuma vai bojājumu gadījumā dzinēju nedrīkst iedarbināt – pastāv ugunsbīstamība.
 • "Kombi" pārslēdzējam vai apturēšanas slēdzim jābūt viegli pārslēdzamiem uz STOP vai 0.
 • Gāzes sviras fiksatoram, kā arī gāzes svirai jāpārvietojas viegli. Gāzes svira pati atgriežas tukšgaitas pozīcijā.
 • Aizdedzes vada uzgalim jābūt stingri nostiprinātam. Citādi pastāv ugunsbīstamība.
 • Griezējinstrumentam vai uzkares instrumentam jābūt pareizi uzstādītam un nevainojamā stāvoklī.
 • Pārbaudiet, vai aizsargierīces, kā griezējinstrumenta aizsargs vai rotējošais disks, nav bojātas vai nodilušas.
 • Ja aizsargs ir bojāts vai rotējošais disks ir nodilis, šīs detaļas noteikti jānomaina, jo motorizkapts ekspluatācija vairs nav droša.
 • Neveiciet nekādus vadības un drošības ierīču pārveidojumus.
 • Rokturiem jābūt sausiem, kā arī bez eļļas un netīrumiem.
 • Noregulējiet pārnēsāšanas siksnu un rokturi(-us) atbilstoši savam augumam.
 • Bojājumu vai nehermētiskuma gadījumā uzmeklējiet tirgotāju un lieciet salabot savu krūmgriezi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN IZSTRĀDĀJUMU BROŠŪRAS

Vai meklējat savas motorizkapts lietošanas instrukciju vai citas izstrādājumu brošūras? Mūsu tīmekļa vietnē Jūs varat vienkārši lejupielādēt Jūsu vēlamo informāciju bez maksas vai apskatīt STIHL 2021. gada katalogu tiešsaistē.

DARBA AIZSARDZĪBA: DROŠA JŪSU MOTORIZKAPTS IEDARBINĀŠANA

Pēc tam, kad esat uzpildījuši savu STIHL krūmgrieži ar degvielu, varat sākt iedarbināšanu. Iedarbināšanas process atšķiras atkarībā no modeļa. Kā iedarbināt Jūsu modeli, varat izlasīt lietošanas instrukcijā vai mūsu rakstā par motorizkapts iedarbināšanu.

DROŠĪBA DARBA VIETĀ

 • Uzpildot izkapti ar degvielu darba vietas tuvumā, vienmēr ievērojiet vismaz trīs metru attālumu no benzīna kannas, lai tā netiktu bojāta.

 • Pārbaudiet, vai Jūsu darba vidē nav iespējamu šķēršļu, kā, piemēram, zaru, un atbilstošās īpašības. Līdzens, stingrs pamats nodrošina drošu stāvēšanu.

 • Vienmēr atstājiet brīvu evakuācijas ceļu avārijas gadījumam. Tā, piemēram, slidenas, nelīdzenas vai apledojušas virsmas var kļūt bīstamas, tāpēc no tām jāizvairās.

 • Bez tam pievērsiet uzmanību tam, lai 15 metru attālumā nebūtu citu cilvēku.

 • Nekad nestrādājiet pilnīgā vienatnē un parūpējieties, lai sasaucamā attālumā būtu citi cilvēki, kuri ārkārtas gadījumā var sniegt palīdzību.

KOPSAVILKUMS: DARBA AIZSARDZĪBA, LIETOJOT MOTORIZKAPTI

 • Uzmanīgi izlasiet un apgūstiet lietošanas instrukciju.

 • Pārbaudiet ierīces darba drošību.

 • Parūpējieties par darba vietas drošību.

 • Raugieties, lai tuvumā nebūtu bērni, dzīvnieki un citi cilvēki.

 • Parūpējieties par priekšmetu drošību.

 • Ievērojiet attālumu līdz degvielas uzpildes vietai, īpaši benzīna kannai.

 • Nodrošiniet cilvēka, kurš var palīdzēt, klātbūtni.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KRŪMGRIEŽIEM