Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

STIHL TRIMMERU UN KRŪMGRIEŽU IEDARBINĀŠANA

Visas mūsu motorizkaptis un krūmgrieži ir viegli iedarbināmi, taču process atšķiras atkarībā no modeļa. Mēs Jums izskaidrosim iedarbināšanas procesus.

KĀ IEDARBINĀT TRIMMERI? – SKAIDROJUMS SOLI PA SOLIM

Pļaušana ar motorizkapti ir efektīva un ātra. Tādā veidā Jūs esat labi sagatavoti: Jūs zināt lietošanas instrukciju. Darba vide ir nodrošināta un pārbaudīta, un Jūs esat darba apģērbā. Tad var sākt darbu ar motorizkapti.

„FS 91“TRIMMERA IEDARBINĀŠANA

FS 91 iedarbināšanas process ir salīdzināms ar FS 80, FS 85, FS 87, FS 100, FS 120, FS 130 un FS 250 iedarbināšanu.


NOVIETOJIET TRIMMERI - KRŪMGRIEZI UZ ZEMES

Novietojiet trimmeri droši uz zemes. Motora balsts un griezējinstrumenta aizsargs veido balstu. Griezējinstruments nedrīkst skart ne zemi, ne kādus priekšmetus, jo iedarbinot tas var griezties. Uzpildiet motorizkapti atbilstoši lietošanas instrukcijai un noņemiet griezējinstrumenta transportēšanas aizsargu, ja tas ir uzstādīts. 15 metru attālumā no ierīces nevajadzētu uzturēties citiem cilvēkiem. Pārliecinieties, ka Jums ir drošs pamats.


Iepumpējiet degvielu

Nospiediet degvielas sūkni vismaz piecreiz, pat ja tas vēl ir piepildīts ar degvielu. Tādējādi tiek samazināts iedarbināšanas gājienu skaits un līdz ar to tiek atvieglots iedarbināšanas process.


IEDARBINĀŠANAS VĀRSTA SLĒDZI (ČOKU) IESLĒDZIET AUKSTAJĀ VAI SILTAJĀ REŽĪMĀ

Ja dzinējs ir auksts, iedarbināšanas vārsts jāaizver. Šim nolūkam pagrieziet slēdzi aukstās iedarbināšanas pozīcijā, augstākajā pozīcijā. Ja dzinējs ir silts, pagrieziet slēdzi siltās iedarbināšanas pozīcijā, vidējā pozīcijā. Lūdzu, izmantojiet šo pozīciju arī tad, ja dzinējs jau ir darbojies, bet vēl ir auksts.


DROŠS PAMATS: PIESPIEDIET TRIMMERI - KRŪMGRIEZI STINGRI PIE ZEMES

Nodrošiniet, ka Jums ir drošs pamats, un vēlreiz pārliecinieties, ka trimmeris ir droši novietotS. Stingri piespiediet ierīci pret zemi, lai tā iedarbināšanas procesa laikā nevarētu apgāzties. Pārbaudiet, vai pļaušanas galva var brīvi griezties..


PAVELCIET STARTERA TROSI

Ar labo roku lēnām izvelciet iedarbināšanas rokturi līdz pirmajam jūtamajam atsitienam. Tad velciet iedarbināšanas trosi ātri un spēcīgi. Pie tam velciet pēc iespējas vertikāli uz augšu. Pievērsiet uzmanību tam, lai neizvilktu trosi līdz galam.

Neļaujiet iedarbināšanas rokturim atlekt atpakaļ, bet gan virziet to atpakaļ pretēji vilkšanas virzienam, lai iedarbināšanas trose var pareizi uztīties.


DZINĒJS IEDARBOSIES UZ ĪSU BRĪDI

Kad dzinējs iedarbojas, tas turpina darboties aptuveni 5 līdz 7 sekundes. Šajā laikā īsi nospiediet bloķēšanas sviru uz multifunkcionālā roktura un piedodiet gāzi. Tādējādi droseles svira automātiski pārlec miera pozīcijā, zemākajā pozīcijā, un dzinējs pāriet tukšgaitā. Nav nepieciešams vēlreiz vilkt iedarbināšanas rokturi. Tiklīdz dzinējs darbojas tukšgaitā, instruments vairs negriežas.

Ja aptuveni 5 līdz 7 sekunžu laikā neizdodas nospiest droseļvārsta sviru, dzinējs izslēdzas. Tad Jums manuāli iedarbināšanas vārsts jāiestata siltās palaišanas pozīcijā, vidējā pozīcijā, un atkal jāvelk iedarbināšanas rokturi, līdz dzinējs iedarbojas.


SĀCIET DARBU

Lēnām paceliet ierīci no zemes. Pie tam izvairieties no netīšas gāzes padošanas. Tagad trimmeris ir gatavs lietošanai. Iekariniet ierīci universālajā jostā un virziet to droši ar abām rokām.


IZSLĒDZIET IERĪCI

Pārslēdziet apturēšanas slēdzi uz multifunkcionālā roktura STOP pozīcijā, pozīcijā 0. Dzinējs izslēdzas. Pēc atlaišanas apturēšanas slēdzis atlec atpakaļ pozīcijā I.


 

PĀRSKATS PAR STIHL FS 56 C-E IEDARBINĀŠANU

Šis iedarbināšanas process ir salīdzināms ar trimmeru FS 40 un FS 50 iedarbināšanu.

 


ŽNOVIETOJIET TRIMMERI - KRŪMGRIEZI UZ ZEMES

Novietojiet trimmeri droši uz zemes. Motora balsts un griezējinstrumenta aizsargs veido balstu. Griezējinstruments nedrīkst skart ne zemi, ne kādus priekšmetus, jo iedarbinot tas var griezties. Uzpildiet motorizkapti atbilstoši lietošanas instrukcijai un noņemiet griezējinstrumenta transportēšanas aizsargu, ja tas ir uzstādīts. 15 metru attālumā no ierīces nevajadzētu uzturēties citiem cilvēkiem. Pārliecinieties, ka Jums ir drošs pamats.

NORĀDĪJUMS

Mūsu pamācība uzskatāma tikai kā papildinājums Jūsu STIHL motorizkapts lietošanas instrukcijai. Video, attēli un apraksti attiecināmi uz motorizkapti tikai kā piemērs. Citiem motorizkapšu veidiem var būt citi vadības elementi. Tāpēc pirms Jūsu motorizkapts lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar ierīci, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un jautājumu gadījumā vērsieties tieši pie sava specializētā STIHL dīlera.

VIDEOPAMĀCĪBA: STIHL FS 56 IEDARBINĀŠANA

PĀRSKATS PAR STIHL FS 38 IEDARBINĀŠANU

Šis iedarbināšanas process ir salīdzināms ar FS 45 un FS 55 C-E iedarbināšanu.


NOVIETOJIET TRIMMERI - KRŪMGRIEZI UZ ZEMES

Novietojiet motorizkapti droši uz zemes. Motora balsts un griezējinstrumenta aizsargs veido balstu. Griezējinstruments nedrīkst skart ne zemi, ne kādus priekšmetus, jo iedarbinot tas var griezties. Uzpildiet motorizkapti atbilstoši lietošanas instrukcijai un noņemiet griezējinstrumenta transportēšanas aizsargu, ja tas ir uzstādīts. 15 metru attālumā no ierīces nevajadzētu uzturēties citiem cilvēkiem. Pārliecinieties, ka Jums ir drošs pamats.


KOPSAVILKUMS: STIHL TRIMMERA - KRŪMGRIEŽA IEDARBINĀŠANA

  • STIHL trimmera iedarbināšanas process var atšķirties atkarībā no modeļa.

  • Tāpēc pirms iedarbināšanas rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcija

  • Tikai pēc veiksmīgas iedarbināšanas paceliet ierīci


KO DARĪT JA IERĪCE NEDARBOJAS? 

Ja, neskatoties uz pareizu rīcību, STIHL trimmeris - krūmgriezis neiedarbojas, mēs iesakām konsultēties pie STIHL tirgotāja.


 

Vairāk par trimmeriem - krūmgriežiem